Na vsebino

02 87 05 300 ali klic v sili 112

V primeru nujnega stanja, ki ogroža ali bi lahko resneje ogrozilo zdravje ali življenje, pokličite na telefonsko številko za klic v sili – 112!

ČEPRAV SO DOGODKI, S KATERIMI SE LAHKO SREČUJEMO ZELO STRESNI, VAS PROSIMO, DA OSTANETE OB KLICU MIRNI, GOVORITE JASNO IN RAZLOČNO TER ODGOVORITE NA VSA ZASTAVLJENA VPRAŠANJA. Zavedajte se, da vaš pogovor z dispečerjem ne bo podaljšal časa prihoda mobilne ekipe na kraj, saj v primeru življenjske ogroženosti, dispečer aktivira ustrezno mobilno ekipo nujne medicinske pomoči že med pogovorom (takoj, ko pridobi vse potrebne podatke).

NIKOLI NE PREKINITE ZVEZE DOKLER VAM TEGA ZDRAVSTVENI DISPEČER NE DOVOLI. Dokler ne bo pridobil vseh potrebnih podatkov za uspešno izvedeno intervencijo, mobilna ekipa nujne medicinske pomoči ne bo poslana na kraj dogodka!

ZDRAVSTVENI DISPEČER BO ZAHTEVAL O VAS NASLEDNJE PODATKE:

- Podatki o klicatelju (ime in priimek)
- Telefonska številka (iz katere kličete oz. na katero ste dosegljivi)
- Kaj se je zgodilo
- Točna lokacija dogodka
- Podatki o poškodovancu/nenadno obolelemu (ime, priimek, starost)
- Število poškodovanih/nenadno obolelih in njihovo stanje
- Okoliščine na mestu dogodka in morebitne nevarnosti
- Dodatna vprašanja

PODATKI O KLICATELJU
Predstavitev klicatelja z imenom in priimkom so pomembni podatki pri zagotavljanju nujne medicinske pomoči in izvajanju intervencij mobilnih enot reševalcev. Kadar klicatelj ne želi in ne poda svojih osebnih podatkov, dispečer ne more biti prepričan, da se je omenjeni dogodek res zgodil oz. ali je klic v sili sploh resničen.

TELEFONSKA ŠTEVILKA
Telefonska številka je pomemben podatek, ki dispečerju omogoča ponovno vzpostavitev kontakta s klicateljem, predvsem v primeru, ko pride do prekinitve zveze. Kljub temu, da dispečerski center in mobilne enote reševalcev pri svojem delu uporabljajo napredno IT tehnologijo, se lahko zgodi, da se dispečerjem ob klicu ne izpiše telefonska številka klicatelja, ali pa navigacijske naprave vodijo ekipo do napačne lokacije.

V kolikor bo potrebno, vas bo dispečer poklical nazaj in zastavil dodatna vprašanja za razjasnitev zdravstvenega stanja, znanih tveganj na kraju dogodka, nenazadne pa vam bo z nasveti v pomoč pri zagotavljanju prvih ukrepov do prihoda ekipe na kraj.

Pomembno je, da ste na telefonski številki, ki jo navedete kot kontaktno številko, nenehno dosegljivi in se odzovete tudi na klice vam neznanih številk. Torej, v pričakovanju mobilne enote reševalcev ni čas za klicanje vseh sorodnikov, znancev idr.. Za obveščanje le teh o dogodku bo dovolj časa po prihodu reševalcev na kraj.

KAJ SE JE ZGODILO
V kolikor imate možnost, se pred klicem na 112 prepričajte o tem, kaj se je zgodilo in kakšne zdravstvene težave ima poškodovanec/nenadno oboleli ter če res potrebuje oz. želi pomoč reševalnih ekip.
Predvsem bodo dispečerja zanimale okoliščine dogodka in trenutno zdravstveno stanje poškodovanega /nenadno obolelega (npr. zavest, dihanje, morebitne krvavitve, poškodbe).

TOČNA LOKACIJA DOGODKA
Zdravstvena stanja, kjer je neposredno ogroženo zdravje ali življenje, zahteva od sistema nujne medicinske pomoči nemuden odziv in čim hitrejši pristop do poškodovanega/nenadno obolelega, zato je izjemnega pomena, da dispečer pridobi točne podatke o lokaciji.

Pri podajanju lokacije je pomembno, da poleg naslova poveste tudi kraj oziroma mesto ter tudi občino, saj se določena imena ulic nahajajo v večjih krajih in je lahko v primeru nesporazuma mobilna enota napotena v napačen kraj, kar pa občutno podaljša pristopni čas na kraj dogodka.

Primeri:
- Če je lokacija v bloku, povejte v katerem nadstropju.
- Če kličete iz podjetja, nam povejte tudi ime podjetja. Dobro je, če nas kdo čaka pri vhodu. Varnostnik oz. receptor naj bo o našem prihodu obveščen.
- Če nas potrebujete na javnem mestu, poglejte okrog in preberite ime ulice, ceste. Če to ni možno opišite znane zgradbe v bližini (cerkve, javne zgradbe).
- Če je mesto dogodka v gozdu ali težko dostopnem kraju, nam opišite dostop ali pošljite koga na znan kraj.

Pomemben je tudi podatek ali je klicatelj ob poškodovanemu/nenadno obolelemu

PODATKI O POŠKODOVANCU/ NENADNO OBOLELEMU
Dispečerju povejte ime in priimek ter starost. V kolikor osebe, ki ne potrebuje pomoč mobilne enote reševalcev ne poznate, povejte spol in približno starost ter da gre za neznanca.

ŠTEVILO POŠKODOVANIH/NENADNO OBOLELIH
Pri dogodkih, v katere je vključeno večje število poškodovancev/nenadno obolelih (npr. prometne nesreče, delovne nesreče, množični pretepi, nenadne zastrupitve), je pomemben podatek o točnem številu poškodovanih/nenadno obolelih ter njihovo zdravstveno stanje, saj dispečer na osnovi teh podatkov zagotovi in napoti na kraj dovolj mobilnih ekip.

OKOLIŠČINE NA MESTU DOGODKA IN MOREBITNE NEVARNOSTI
Opozorite zdravstvenega dispečerja na morebitne nevarnosti, ki bi lahko ogrozile tako poškodovance/nenadno obolele, očividce, kot tudi ekipe intervencijskih služb (npr. možnost naleta, požari, agresivne osebe, kemikalije, agresivne živali).

POMEMBNO!
Zavedamo se, da se klica v sili (112) poslužujemo takrat, ko smo priča nekemu nenadnemu dogodku, kjer je ogroženo zdravje in življenje ter se zavedamo, da moramo ukrepati hitro. Vsako prejeto intervencijo jemljemo resno in z vso potrebno skrbnostjo, da v skladu s standardi zagotovimo pomoč v najkrajšem možnem času!

Ponavljajoči se klici ter nenehno ponavljanje o nujnosti ali celo neprimerno vedenje (žaljiva komunikacija ali grožnje) bo komunikacijo samo otežilo in podaljšalo izvozni čas mobilne enote.

Zaradi zagotavljanja kakovosti storitev se vsi klici snemajo in hranijo skladno z zakonodajo. Zaradi varnosti in zaščite naših zaposlenih, pa smo dolžni vsako morebitno grožnjo prijaviti policiji!