Na vsebino

02 87 05 300 ali klic v sili 112

Izvedli tečaj "Ukrepanje ob nujnih stanjih in nenadno nastalih bolezenskih znakih v osnovnih šolah"

18. 11. 16
Ustvarjeno: 16 November 2018

Dne 08.11.2018 so inštruktorji ZRCK izvedli tečaj "Ukrepanje ob nujnih stanjih in nenadno nastalih bolezenskih znakih v osnovnih šolah" na Prvi osnovni šoli Slovenj Gradec.

Cilj izobraževanja je bil, da udeleženci znajo prepoznati ter pravilno in ustrezno postopati v primerih nenadnih obolenj ali poškodb pri učencih. Tečaj je bil pripravljen na podlagi raziskave »Ugotavljanje usposobljenosti učiteljev za ukrepanje nudenja prve pomoči učencem v osnovni šoli« ter priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki so usklajena z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport RS. Poudarek je bil predvsem na delavnicah, kjer so pedagoški delavci in sodelavci na praktičnih primerih pridobili ter utrdili veščine nudenja učinkovitih začetnih ukrepov v primeru dejanskih nesreč ali bolezenskih stanj.
Tečaj je izpeljalo 5 inštruktorjev ZRCK, sodelovalo je 45 učiteljev.
To je bil prvi tovrstni tečaj na Koroškem, udeleženci so takšno obliko izobraževanja sprejeli zelo pozitivno ter izrazili željo po še več takšnih izobraževanjih.

EVALVACIJA TEČAJA
Evalvacija tečaja je pokazala, da so vsi udeleženci ocenili izobraževanje kot zelo koristno.
Vsi udeleženci menijo tudi:
- da je bila vsebina tečaja koristna za njihovo organizacijo
- da bodo pridobljeno znanje lahko uporabili tudi v vsakdanjem življenju
- da so inštruktorji teme tečaja predstavili odlično in na razumljiv način.
90% udeležencev je ocenilo, da je bilo izobraževanje ravno prav dolgo, 10% udeležencev pa bi želelo, da traja dlje. 

IZJAVE UDELEŽENCEV

»Zelo dobro organizirano, predstavljeno in zelo pomembne teme. Hvala in bravo!«
»Odlična predano! Koristno! Super!«
»Hvala za vse napotke in zelo nazorno predstavitev. Upam, da se bomo lahko kmalu spet udeležili podobnega izobraževanja.«
»Super, super ste bili, zelo strokovno, zanimivo, nazorno.«
»To je znanje, ki bi ga morali praktično izvajati oziroma obnavljati bolj redno, da bomo v ključnih situacijah sposobni pravilno reagirati.«
»Zelo koristno, kar bo nedvomno pripomoglo v težkih situacijah! Hvala!«

resevalci01resevalci02resevalci03resevalci04