Na vsebino

02 87 05 300 ali klic v sili 112

Pogled nazaj

Zdravstveno reševalni center Koroške (v nadaljevanju ZRCK) ima že dolgo tradicijo. Prvi zapisi o Reševalni postaji segajo že v davno leto 1927, ko je Organizacija Rdeči križ nabavila prvo reševalno vozilo. Organizacija in pravno formalna oblika ZRCK se je v teh letih mnogokrat spremenila, pomembna mejnika pa sta leto 1976, ko se je v okviru Koroških zdravstvenih domov (KZD) vzpostavil samostojni TOZD Reševalne službe in leto 1991, ko smo na podlagi Zakona o Zavodih in drugih določil ter odlokov postali javni zavod Reševalne službe Koroške. Torej, že od leta 1976 reševalna služba na Koroškem deluje samostojno kot regijski zavod in v sodelovanju z drugimi akterji na tem področju s svojo dejavnostjo pokriva celotno koroško regijo.

Kot vsaka delovna organizacija, se je tudi ZRCK soočal z mnogimi vzponi in padci. A motiviranost, znanje, veščine in kompetence zaposlenih so pomemben člen, ki kaže, da je jedro naše organizacije zdravo, močno in učinkovito. Z reorganizacijo znotraj ZRCK in skupno vizijo, smo naredili pomembne korake na poti k doseganju še bolj učinkovite, enotne, varne, strokovne in neprekinjene nujne medicinske pomoči za celotno območje Koroške.

Vsi, ki smo svojo poklicno pot pričeli v tesni povezavi z delom in poslanstvom Zdravstveno reševalnega centra Koroške vemo, da je nesebična skrb reševalcev za druge, način življenja, to ni zgolj poklic, je poslanstvo. Verjamemo, da je v slogi moči, še posebej, če se združimo ljudje z znanjem, modrostjo in veliko srčnostjo.

Naš moto je: SKUPAJ MOČNEJŠI!

NIKOLI! NIKOLI!
NIKOLI SE NE SMETE PREDATI!
Winston Churchil